Kantentaster-Set

1-beidseitg 10x10x4
2-einseitig 10x10
3-beidseitig 10x10x4
4-einseitig 10x4
5-beidseitig 12x12x4
Art.-Nr. 108 057
Preis € 39,-